Om

Vi är en årskurs ett-klass som vill kunna visa upp våra arbeten och kommunicera med hemmen på ett enkelt och smidigt sätt. I vårt arbete med ASL ska vi göra texter parvis och i helklass som ska läggas på bloggen.